Kluczowe pojęcia

Ad 1. Private placement

Private placement (emisja niepubliczna, zamknięta) - bezpośrednia sprzedaż wyselekcjonowanej, wąskiej grupie inwestorów. Stroną zainteresowaną takimi emisjami są najczęściej ...

Ad 2. Fuzja (ang. merger)

Fuzja (ang. merger) - operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot. ...

Ad 3. Fuzja pozioma (horyzontalna)

Fuzja pozioma (horyzontalna) - gdy łączące się przedsiębiorstwa produkują podobne produkty w tej samej branży. Motywami łączenia się przedsiębiorstw horyzontalnie mogą być: chę...

Ad 4. Fuzja pionowa (wertykalna)

Fuzja pionowa (wertykalna) - gdy łączą się przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi etapami powstania tego samego produktu. Motywem łączenia się przedsiębiorstw w spos&oacut...

Ad 5. Fuzja konglomeratowa

Fuzja konglomeratowa - ma miejsce, gdy przedsiębiorstwa działają w innych branżach.Motywami skłaniającymi do takich fuzji mogą być: dywersyfikacja asortymentu produkcji, utworzenie w...

Ad 6. Private equity

Private equity - to całokształt inwestycji kapitałowych prowadzonych w celu osiągnięcia zysków na niepublicznym rynku kapitałowym. ...

Ad 7. Venture capital

Venture capital - jako element początkowy (wczesny etap rozwoju inwestycji) private equity to kapitał lokowany w nowe inwestycje, przedsięwzięcia i kierunki, często powiązane z wprowa...

Ad 8. Mezzanine

Mezzanine - definiowane jest jako dług o podwyższonym ryzyku, udzielony przedsiębiorcy na realizację jego zamierzenia inwestycyjnego i zapewniający udział w zyskach w przypadku powodze...

Partnerzy

Finader S.A. Copyright © 2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Getica.pl