Rada Nadzorcza

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

Grzegorz Gniady

Wykształcenie:

  • mgr inż. zarządzania o specjalności finanse na Akademii Górniczo – Hutniczej – Wydział Zarządzania
  • Fachhochschule Nordostniedersachsen – Lueneburg, Niemcy – studia uzupełniające w zakresie usług finansowych, bankowych i zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:

Grzegorz Gniady to autor analiz finansowych m.in. dla ING Bank w Hamburgu, DGM Konsulting Deutsche Bank Gruppe w Hamburgu.

Założyciel i współwłaściciel CASH FLOW S.A. Specjalizuje się w strategii Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, wykorzystywania pojawiających się na rynku możliwości oraz operacji kapitałowych w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Autor wielu unikalnych w skali kraju rozwiązań windykacyjnych i finansowych. Grzegorz Gniady ukończył kursy specjalistyczne z finansów i sprzedaży, m.in. "Profesjonalne negocjacje w biznesie", "Skuteczna komunikacja z mediami i inwestorami", "Funkcjonowanie publicznego rynku papierów wartościowych w Polsce – regulacje i przepisy", "Dobre praktyki w spółkach publicznych", "Wygrywanie negocjacji", "Praktyczny obrót wekslowy".

Dariusz Czech

Wykształcenie:

  • magister ekonomii– Wydział Handlu, Transportu i Usług - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1991 – 1999 w Banku Millennium S.A. ( d. BIG Bank Gdański S.A. ) w Warszawie na stanowiskach: Ekspert ds. Windykacji i Restrukturyzacji, następnie Dyrektora Oddziału w Częstochowie i Dyrektora Regionalny w Katowicach. W 1999 - 2002 w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Oddziału w Katowicach – Prokurenta. W latach 2003 – 2005 w PKO BP SA w Warszawie pełnił funkcję Ekspert a– Kierownika Zespołu Projektowego. W firnie Eurofaktor S.A. w Mysłowicach od 2003 – 2007 jako Dyrektor Zarządzający – Prokurent; Dyrektor Pionu Korporacji. O roku 2007 – nadal na stanowisku Project Manager – Pełnomocnikw firmie Taurus Art Management w Sosnowcu. Natomiast od roku 2009 piastuje stanowisko Dyrektor a Generalnego – Prokurent w spółce CASH FLOW S.A.

Jacek Adrian Matusiak

Wykształcenie:

  • doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  • absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie - gdzie w ramach projektu realizowanego z Tiffin University w Ohio, uzyskał dyplom Executive MBA z zakresu Finansów Międzynarodowych. Ukończył również Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną, gdzie na wydziale administracji uzyskał tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1996 – 2003 – pracował dla Manna Electronics oraz JWD Computertechnik Gmbh;2003 – 2005: Project Manager w Kasie Krajowej SKOK oraz Media SKOK; 2006 – 2007 – pracował jako Dyrektor Sprzedaży, a następnie Dyrektor mazowiecko-podlaskiego Oddziału Okręgowego PZU S.A. w Warszawie oraz Doradca Zarządu PZU S.A ; 2008 – 2009 – pracował jako Dyrektor Generalny – Prezes Zarządu USKKS; 2008 – 2009 – pracował jako Pełnomocnik Zarządu TUW SKOK; 2009 – 2011 – vice Prezes Zarządu SKOK Wspólnota działającego w Grupie Kas Stefczyka. 2009 – 2011 – Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. SKA.; Od 2011 r. – vice Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Doradca Zarządu Partex S.A.; Od 2011 r. – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Kapitałowej Grupy Energetycznej. 

Partnerzy

Finader S.A. Copyright © 2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Getica.pl