Pozyskiwanie Finansowania

Jedną ze sfer aktywnej działalności naszej firmy jest profesjonalna pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Finader S.A. w imieniu swoich Klientów podejmuje szereg działań, których celem jest uzyskanie kapitału krótkookresowego bądź długookresowego. Kapitał uzyskany dla Klienta lokowany jest na określonych zasadach tj. na określony czas, w konkretnej formie oraz na określony cel. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że głównym celem chęci pozyskania kapitału dla naszych Klientów jest inwestycja lub obrót. Niejednokrotnie jednak środki pozyskane na drodze finansowania służą utrzymanie równowagi i płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Realizujemy zlecenia pozyskiwania zewnętrznego tj. od innych podmiotów (własne lub obce). Finansowanie własne przeprowadzamy w oparciu o środki finansowe, mające źródło w innych podmiotach /obcych przedsiębiorstwach/ lub udziałach w papierach wartościowych / emisja akcji, obligacji/. Natomiast finansowanie obce uzyskujmy dla Klientów z rynku pieniężnego lub kapitałowego tj. krótkookresowych pożyczki bankowe, lub kredytowania działalności długookresowej .Decyzję Klienta dotyczącą wyboru formy finansowania wspieramy zawsze rzetelną i wnikliwą analizą finansową przedsiębiorstwa, mającą na celu zniwelowanie ryzyka związanego z utratą płynności finansowej Państwa firmy. Zachęcamy do składania zapytań podmioty oczekujące doradztwa inwestycyjnego i pomocy w pozyskiwaniu finansowania.

Partnerzy

Finader S.A. Copyright © 2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Getica.pl