Wprowadzenie na Giełdę / NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalicza się do najbardziej dynamicznych rynków europejskich, a pod względem kluczowych wskaźników takich jak kapitalizacja, wartość obrotu i liczba spółek wchodzących na rynek giełdowy jest liderem w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. największym rynkiem kapitałowym w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie następuje obrót akcjami.
Dynamiczny rozwój warszawskiej giełdy przyciąga wielu emitentów, którzy za jej pośrednictwem pozyskują kapitał na rozwój. Obecność przedsiębiorstwa wśród spółek notowanych na GPW oznacza nie tylko możliwość pozyskania finansowania, ale również zwiększenie prestiżu danej firmy oraz wzrost rynkowej świadomości marki. Obecność na giełdzie pozwala na uzyskanie bieżącej wyceny posiadanych przez akcjonariuszy walorów.

Rynek Główny GPW działa od momentu powstania GPW, czyli od 16 kwietnia 1991 roku. Jest to tzw. rynek regulowany, a więc związany z wyższymi wymogami dla spółek, które chcą być na nim notowane. Przedmiotem handlu na Rynku Głównym są akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe.

NewConnect to zorganizowany i prowadzony przez GPW rynek działający w formie alternatywnego systemu obrotu. NewConnect został stworzony z myślą o młodych, rozwijających się przedsiębiorstwach, działających w obszarze nowych technologii. Wejście i funkcjonowanie na rynku NewConnect wiąże się z niższymi wymogami formalnymi. NewConnect został uruchomiony 30 sierpnia 2007 roku. Przedmiotem obrotu w ASO mogą być akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe.

Catalyst to rynek dłużnych instrumentów finansowych, który rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie prowadzone przez GPW – w formie rynku regulowanego i ASO – dedykowane są dla klientów detalicznych oraz analogiczne dwa rynki Bondspot – przeznaczone są dla klientów hurtowych.

Proces wprowadzania firm na parkiet główny GPW to szereg skomplikowanych procedur i regulacji. Końcowa obecność akcji wprowadzonych do obrotu na rynku głównym wymaga pomocy wyspecjalizowanych firm, które posiadają doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Gwarancją sukcesu emisji akcji jest doświadczenie firmy doradczej, którą swoim Klientom gwarantuje Finader S.A. Nasza firma nadzoruje proces wejścia na giełdę od A-Z - począwszy od przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną, poprzez sporządzenie dokumentacji (m.in.: dokumentu informacyjnego zgodnie z wymogami prawnymi) a skończywszy na doradztwie w wypełnianiu wraz z emitentem /Klientem/ obowiązków informacyjnych.

Oferta rynku New Connect pozwala na wykorzystania potencjału tkwiącego w innowacyjności spółek, a w efekcie daje szansę na rozwój uwieńczony dla najlepszych spółek przeniesieniem notowań na rynek regulowany. NewConnect, mając na uwadze specyfikę młodych spółek/emitentów/ oferuje mniej skomplikowane wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – niższe koszty pozyskania kapitału. Firmy zainteresowane wprowadzeniem na NewConnect lub profesjonalną pomocą w debiucie na GPW prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy

Partnerzy

Finader S.A. Copyright © 2011-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Getica.pl